Bắc Ninh: Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

11-01-2013 14:45

– Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị quyết 07/NQ-CP về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) của tỉnh Bắc Ninh.

Theo quy hoạch, đến năm 2020 tổng diện tích đất tự nhiên của tỉnh Bắc Ninh là 82.271 ha, trong đó: Đất phi nông nghiệp có diện tích 43.846 ha, Đất nông nghiệp có diện tích 38.425 ha, Đất đô thị 9.106 ha.

Trong đất phi nông nghiệp, cơ cấu đất được phân bổ như sau: Đất phát triển hạ tầng có diện tích 15.067 ha, Đất khu công nghiệp có diện tích 8.204 ha và Đất ở đô thị có diện tích 2.299 ha, Đất nghĩa trang diện tích 843 ha, Đất quốc phòng diện tích 223 ha,…

Trong giai đoạn từ năm 2011 - 2020, chuyển mục đích sử dụng 10.518 ha đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp.

Qua Nghị quyết, Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Bắc Ninh thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ đầu tư của các dự án được thuê đất, giao đất, yêu cầu các tổ chức, cá nhân được thuê đất, giao đất thực hiện đúng tiến độ đầu tư đã cam kết trong dự án. Chủ động thu hồi đất theo quy hoạch và kế hoạch, trong đó cần phải thu hồi cả phần diện tích đất bên cạnh cồng trình kết cấu hạ tầng, vùng phụ cận để tạo nguồn vốn cho phát triển, tậo quỹ đất đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật và xã hội. Đồng thời, ưu tiện cho người bị thu hồi đất được giao đất hoặc mua nhà trên diện tích đất đã thu hồi mở rộng (tái định cư tại chỗ) theo quy định củá pháp luật. Đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất. Khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, khắc phục tình trặng bỏ hoang đất đã giao và cho thuê.

Chia sẻ
      
Bài viết được trích dẫn nguyên văn từ nguồn tham khảo (nếu có). Vui lòng Liên hệ với chúng tôi để báo cáo sai sót.