Duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Long An

08-01-2013 17:30

- Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 50/QĐ – TTg phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Long An, tỉnh Long An đến năm 2030.

Cửa khẩu Bình Hiệp, Long An sẽ được "nâng cấp" thành Khu kinh tế cửa khẩu Long An

Theo nhiệm vụ quy hoạch, Khu kinh tế cửa khẩu Long An sẽ có tổng diện tích tự nhiên là 13.080 ha, quy mô dân số đến năm 2030 khoảng 100.000 - 120.000 người.

Trong 13.080 ha diện tích tự nhiên nói trên sẽ có 3.500 ha đất xây dựng khu kinh tế và trong 3.500 ha đất khu kinh tế sẽ có từ 1.400 ha - 1.600 ha đất xây dựng đô thị.

Chỉ tiêu đất xây dựng đô thị bình quân khoảng 150 m2 - 200 m2/người, trong đó đất dân dụng khoảng 80 m2 - 100 m2/người.

Khu kinh tế cửa khẩu Long An sẽ được quy hoạch là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, động lực phát triển kinh tế của tiểu vùng phía Tây tỉnh Long An. Đồng thời là đầu mối giao thông vùng thành phố Hồ Chí Minh, vùng đồng bằng sông Cửu Long và quốc tế và là đầu mối giao thương kết nối với các tiểu vùng sông MêKông.

Khu kinh tế cửa khẩu Long An là khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, gồm: Khu phi thuế quan (công nghiệp - thương mại - dịch vụ) và Khu thuế quan (đô thị, dịch vụ du lịch sinh thái và vùng nông nghiệp tỉnh Long An).

Khu kinh tế cửa khẩu Long An bao gồm địa phận 7 xã và 1 thị trấn: Thị trấn Mộc Hóa, xã Bình Hiệp, xã Bình Tân, ấp 1 thuộc xã Thạnh Trị, các ấp Bình Tây 1 và Bình Tây 2 thuộc xã Bình Hòa Tây (huyện Mộc Hóa) và xã Tuyên Bình, xã Thái Bình Trung, các ấp 1 và ấp 2 thuộc xã Vĩnh Bình (huyện Vĩnh Hưng).

Khu kinh tế cửa khẩu Long An có phía Bắc giáp tỉnh Svâyriêng, Campuchia; Phía Nam giáp sông Vàm cỏ Tây; Phía Đông giáp phần còn lại các xã Thạnh Trị và Bình Hòa Tây, huyện Mộc Hóa; Phía Tây giáp xã Thái Trị, thị trấn Vĩnh Hưng và phần còn lại của xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Hưng.

Chia sẻ
      
Bài viết được trích dẫn nguyên văn từ nguồn tham khảo (nếu có). Vui lòng Liên hệ với chúng tôi để báo cáo sai sót.