Hà Nội: 10/19 huyện, thị xã vượt kế hoạch dồn điền dổi thửa

30-01-2013 08:46

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, mục tiêu của UBND Thành phố trong năm 2012, thực hiện dồn điền dổi thửa (DĐĐT) với diện tích gần 19.445 ha; năm 2013 thực hiện gần 26.773 ha. Đến nay, toàn Thành phố đã thực hiện DĐĐT được gần 30.003 ha, (đạt 153,3% kế hoạch).

Trong đó, các huyện triển khai thực hiện tốt, gồm: Thanh Oai 1.402,7/500 ha (đạt 280,54% KH); Mỹ Đức 4.021,1/1.467,2 ha (đạt 274% KH); Phú Xuyên 5.000/2.000 ha (đạt 250% KH); Thường Tín 1.823/1.000 ha (đạt 182,3%); Sóc Sơn 5.322/3.000 ha (đạt 177,4% KH); Chương Mỹ 6.130/4.000 ha đạt (153,25% KH); Mê Linh 2.186/1.500 ha (đạt 145,7% KH); Hoài Đức 492/400 ha (đạt 123% KH); Quốc Oai 556,82/500 ha( đạt 111,4% KH); Phúc Thọ 546/500 ha (đạt 109,2% KH); Ứng Hòa 1.500/1.500 ha (đạt 100% KH).

DĐĐT là tiền đề thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm nâng cao thu nhập trên một diện tích đất canh tác
 
Cùng với đó, đến nay đã có 177/224 (79%) xã có phương án DĐĐT, trong đó có 155/224 (69,2%) xã đã được phê duyệt. Một số huyện có nhiều xã đã được phê duyệt phương án DĐĐT như: Mê Linh 11/11 xã; Chương Mỹ 31/32 xã; Sóc Sơn 21/23 xã. Đặc biệt, năm qua, một số huyện phê duyệt phương án dồn điền đổi thửa vượt kế hoạch đề ra là: Thanh Oai, Mỹ Đức và Quốc Oai.

Để đạt được kết quả trên, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành kịp thời một số cơ chế, chính sách về DĐĐT dồn điền đổi thửa, như: hỗ trợ toàn bộ chi phí đo đạc, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau DĐĐT, xây dựng bản đồ quy hoạch đồng ruộng, quy hoạch hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng theo định mức quy định của Nhà nước; hỗ trợ Ban chỉ đạo cấp xã, thôn kinh phí hoạt động, tổ chức hội họp, tuyên truyền, vớiMức hỗ trợ 1.000.000 đồng/ha; hỗ trợ 70% kinh phí đào đắp giao thông, thủy lợi nội đồng khi DĐĐT (trong đó ngân sách thành phố hỗ trợ 50% cấp bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện, ngân sách huyện hỗ trợ 20%); hỗ trợ toàn bộ bằng tiền để mua vật tư khi thực hiện kiên cố hóa đường giao thông, thủy lợi nội đồng, (trong đó ngân sách Thành phố hỗ trợ 80% cấp bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện, ngân sách huyện hỗ trợ 20%).

Bên cạnh đó, UBND thành phố đã ban hành quyết định bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện, thị xã kinh phí hỗ trợ xã thực hiện chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2016, với tổng kinh phí 500 tỷ đồng.
Chia sẻ
      
Bài viết được trích dẫn nguyên văn từ nguồn tham khảo (nếu có). Vui lòng Liên hệ với chúng tôi để báo cáo sai sót.