Hà Nội: Tăng hàng loạt mức hỗ trợ tái định cư

11-01-2013 21:11

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều trong quy định bồi thường, hỗ trợ tái định cư (TĐC) khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP với nhiều ưu đãi cho người dân.

Theo đó, UBND TP điều chỉnh tăng hàng loạt mức hỗ trợ như: Hỗ trợ TĐC đối với hộ gia đình bị thu hồi đủ điều kiện; hỗ trợ thuê, mua nhà cho người có thu nhập thấp; hỗ trợ thuê nhà tạm cư;… tăng mức hỗ trợ bằng tiền với di chuyển mộ và tự nguyện bàn giao...

Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều trong quy định bồi thường, hỗ trợ tái định cư có hiệu lực từ ngày 17/1/2013
 
Cụ thể, khi Nhà nước thu hồi đất hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện được bố trí tái định cư mà có nguyện vọng tự lo chỗ ở thì được hỗ trợ một khoản bằng tiền 100 triệu đồng/hộ gia đình.

Trong trường hợp Nhà nước thu hồi đất (toàn bộ thửa đất ở), hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện được bố trí TĐC mà số tiền được bồi thường, hỗ trợ nhỏ hơn giá trị một suất TĐC tối thiểu (40m2 đất; 45m2 nhà chung cư) thì được hỗ trợ khoản chênh lệch này.

Với những trường hợp người bị thu hồi đất không đủ khả năng mua nhà ở, đất ở TĐC sẽ được xem xét giải quyết cho thuê, thuê mua hoặc mua nhà ở cho người có thu nhập thấp.

Đối với nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt được xây dựng trên đất không đủ điều kiện bồi thường về đất nhưng thực tế đã xây dựng trước 1-7-2004 thì vẫn được hỗ trợ bằng 50% mức quy định. Tương tự, nhà ở và công trình xây dựng không phép trước 1-7-2004 của hộ gia đình, cá nhân trên đất có đủ điều kiện được bồi thường theo quy định cũng được đền bù bằng 100% đơn giá xây dựng mới do UBND TP ban hành.

Cũng theo quy định mới, UBND TP điều chỉnh tăng hàng loạt mức hỗ trợ bằng tiền. Chẳng hạn, hỗ trợ di chuyển mộ trước đây là 3 triệu đồng/mộ nay tăng lên 5 triệu đồng/mộ; hỗ trợ thuê nhà tạm cư trước 500 nghìn đồng/nhân khẩu hoặc 1 triệu đồng/hộ độc thân/tháng nay tăng lên gấp đôi thành “1 triệu đồng/nhân khẩu hoặc 2 triệu đồng/hộ độc thân/tháng”; hỗ trợ di chuyển từ 3 triệu đồng tăng lên thành 5 triệu đồng...

Do quy định mới có khá nhiều thay đổi, UBND TP quy định rõ về xử lý các vấn đề trong giai đoạn chuyển tiếp. Theo đó, đối với những dự án, hạng mục đã chi trả xong việc bồi thường, hỗ trợ, TĐC trước 18-1-2013 thì không áp dụng hoặc không điều chỉnh theo quy định mới. Tương tự, các phương án bồi thường, hỗ trợ, TĐC đã phê duyệt trước 18-1-2013 cũng sẽ được giữ nguyên, trừ trường hợp bồi thường chậm do lỗi thuộc cơ quan Nhà nước.
Chia sẻ
      
Bài viết được trích dẫn nguyên văn từ nguồn tham khảo (nếu có). Vui lòng Liên hệ với chúng tôi để báo cáo sai sót.