TP.HCM: Cho thuê ngắn hạn đất chờ đấu giá, quy hoạch và bàn giao

24-01-2013 10:14

- UBND Thành phố vừa chấp thuận cho Trung tâm phát triển quỹ đất (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường) cho thuê ngắn hạn các khu đất do Trung tâm quản lý trong thời gian chờ bán đấu giá, chờ thực hiện quy hoạch hoặc chờ bàn giao cho chủ đầu tư.

UBND Thành phố cũng quyết định thành lập Tổ công tác xử lý các dự án chậm triển khai trên địa bàn do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làm Tổ trưởng. Tổ công tác có nhiệm vụ tổng hợp, phân loại, xử lý các dự án chậm tiến độ triển khai, sau đó trình UBND Thành phố để công bố danh mục dự án trong tháng 2/2013.

Ngoài ra, UBND Thành phố còn còn yêu cầu UBND các quận-huyện lập và triển khai kế hoạch hoàn thành cơ bản công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu trên địa bàn vào cuối tháng 6/2013. Đồng thời tăng cường cải cách thủ tục cấp Giấy chứng nhận nhằm đảm bảo thời gian theo quy định.

Được biết, hiện Thành phố có 254 dự án nhà ở được chấp thuận địa điểm đầu tư với diện tích gần 2.035 ha. Trong đó có 29 dự án có tỷ lệ bồi thường giải phóng mặt bằng dưới 50%; 54 dự án bồi thường từ 50% đến dưới 80%; 49 dự án bồi thường được từ 80% đến dưới 100%; 119 dự án bồi thường được 100% và 3 trường hợp đặc biệt có tỷ lệ bồi thường dưới 50% nhưng được gia hạn văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư.

Chia sẻ
      
Bài viết được trích dẫn nguyên văn từ nguồn tham khảo (nếu có). Vui lòng Liên hệ với chúng tôi để báo cáo sai sót.