Quốc Cường Gia Lai bất ngờ thoát lỗ

22-01-2013 13:32

- Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2012 của công ty mẹ với mức lãi sau thuế đạt 11,32 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức lỗ 27,8 tỷ đồng trong cùng kỳ năm 2011.

Trong kỳ, công ty đạt 648, 9 tỷ đồng doanh thu thuần, trong khi quý 4/2011 chỉ đạt 155,49 tỷ đồng. Dù doanh thu cao nhưng giá vốn hàng bán cũng cao khiến lợi nhuận gộp chỉ đạt 42,12 tỷ đồng. Nhờ khoản lợi nhuận khác 9,8 tỷ đồng nên công ty lãi sau thuế 11,32 tỷ đồng.

Lũy kế năm 2012, Quốc Cường Gia Lai đạt 789,47 tỷ đồng doanh thu thuần, lợi nhuận sau thuế đạt 13,4 tỷ đồng, trong năm 2011 công ty lỗ hơn 37 tỷ đồng.

Theo giải trình của Quốc Cường Gia Lai, tổng doanh thu quý 4/2012 tăng đột biến so với cùng kỳ năm trước là do công ty đã xây dựng hoàn thành và bàn giao một phần căn hộ dự án Giai Việt và tiếp tục bàn giao căn hộ cũng như đất nền của một số dự án khác như: Mansion, Trung Nghĩa, 13E Phong Phú Bình Chánh và một phần doanh thu từ khách hàng đã thanh lý hợp đồng mua căn hộ trước đây.

Chia sẻ
      
Bài viết được trích dẫn nguyên văn từ nguồn tham khảo (nếu có). Vui lòng Liên hệ với chúng tôi để báo cáo sai sót.