Những mẫu nhà đẹp ven biển lấy cảm hứng từ..ốc

25/06/2013 09:49:10 Lượt xem:

Những thiết kế dưới đây có ý tưởng lãng mạn, kiến trúc kỳ quặc nhưng không gian và nội thất thì đồng bộ đến tuyệt vời.

Ốc biển

 

Thiết kế nhà đẹp với cảm hứng từ ốc (1)
Thiết kế nhà đẹp với cảm hứng từ ốc (2)
Thiết kế nhà đẹp với cảm hứng từ ốc (3)
Thiết kế nhà đẹp với cảm hứng từ ốc (4)
Thiết kế nhà đẹp với cảm hứng từ ốc (5)
Thiết kế nhà đẹp với cảm hứng từ ốc (6)
Thiết kế nhà đẹp với cảm hứng từ ốc (7)
 

Cheo leo nơi vách đá
 

Thiết kế nhà đẹp với cảm hứng từ ốc (8)
Thiết kế nhà đẹp với cảm hứng từ ốc (9)
Thiết kế nhà đẹp với cảm hứng từ ốc (10)
Thiết kế nhà đẹp với cảm hứng từ ốc (11)
Thiết kế nhà đẹp với cảm hứng từ ốc (12)
Thiết kế nhà đẹp với cảm hứng từ ốc (13)
 

Thủy cung trên mặt đất
 

Thiết kế nhà đẹp với cảm hứng từ ốc (14)
Thiết kế nhà đẹp với cảm hứng từ ốc (15)
Thiết kế nhà đẹp với cảm hứng từ ốc (16)
Thiết kế nhà đẹp với cảm hứng từ ốc (17)
Thiết kế nhà đẹp với cảm hứng từ ốc (18)
Thiết kế nhà đẹp với cảm hứng từ ốc (19)
Thiết kế nhà đẹp với cảm hứng từ ốc (20)
(Theo TTVN)
 
Chia sẻ
      
Bài viết được trích dẫn nguyên văn từ nguồn tham khảo (nếu có). Vui lòng Liên hệ với chúng tôi để báo cáo sai sót.