"Đại gia" Quốc Cường Gia Lai thoát lỗ "phút 90"

22-01-2013 11:39

Trong quý IV/2012, doanh thu công ty mẹ QCG chiếm trên 82% doanh thu cả năm. Mức lãi sau thuế đạt 11,33 tỷ đồng, đảo ngược kết quả lỗ thảm hại quý IV/2011 là 27,9 tỷ đồng đã đẩy lãi cả năm của công ty mẹ QCG lên 13,4 tỷ đồng.

Kết quả làm ăn của mẹ con bà Nguyễn Thị Như Loan trong năm 2012 gần đảo ngược nhờ bất ngờ quý IV.

Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã QCG) vừa công bố Báo cáo tài chính quý IV/2012 của công ty mẹ.

Kết thúc quý IV, công ty mẹ QCG đạt doanh thu 649,92 tỷ đồng, tăng gấp 4,2 lần so với kết quả doanh thu được trong quý IV/2011 và chiếm 82,2% doanh thu cả năm.

Tuy nhiên, do có khoản giảm trừ trên 1 tỷ đồng, do vậy, doanh thu thuần công ty mẹ còn 648,92 tỷ đồng, vẫn cao gấp 4,12 lần so với cùng kỳ năm 2011.

Mặt khác, giá vốn hàng bán cũng tăng mạnh so cùng kỳ, từ mức 154,16 tỷ đồng hồi quý IV/2011 đã tăng lên 606,8 tỷ đồng quý IV/2012 khiến lợi nhuận gộp công ty mẹ QCG quý vừa rồi chỉ đạt 42,12 tỷ đồng. Song tỷ trọng giá vốn hàng bán trên doanh thu thuần giảm nên lợi nhuận gộp vẫn ghi nhận cao gấp 31,4 lần mức cùng kỳ.

BCTC kỳ này của QCG cũng cho thấy mức giảm trong chi phí tài chính mà chủ yếu là chi phí lãi vay của công ty mẹ. Chi phí lãi vay của công ty mẹ QCG quý vừa rồi đã giảm còn 29,47 tỷ đồng, bằng 91,7% cùng kỳ, giúp chi phí tài chính giảm 9%.

Chí phí quản lý doanh nghiệp giảm còn 3,08 tỷ đồng, bằng 71,6% cùng kỳ nhưng chiều ngược lại, chi phí bán hàng lại tăng mạnh từ 1,3 tỷ đồng cùng kỳ lên 8,1 tỷ đồng (tăng hơn 6 lần) khiến lợi nhuận thuần chỉ còn 1,5 tỷ đồng. Đây dù sao cũng là kết quả đáng ghi nhận của QCG khi cùng kỳ quý IV/2011, lợi nhuận thuần âm 24,42 tỷ đồng.

Khoản lợi nhuận thuần trong quý IV năm vừa rồi của công ty mẹ QCG cũng đã góp phận giảm lỗ thuần công ty trong cả năm 2012 xuống còn 934 triệu đồng từ mức lỗ thuần 41,9 tỷ đồng năm 2011.

Cùng với đó, trong quý IV, nhờ có thêm khoản lợi nhuận khác lên tới 9,8 tỷ đồng (so mức lỗ quý IV/2011 là 4,4 tỷ đồng) nên sau khi trừ tất cả các chi phí, lãi sau thuế của công ty mẹ QCG đạt 11,33 tỷ đồng. Cùng kỳ năm 2011, công ty mẹ QCG bị lỗ 27,9 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm, công ty mẹ QCG đạt lãi 13,4 tỷ đồng, so mức lỗ năm 2011 là 37,2 tỷ đồng.

Tính ra, khoản lãi của công ty mẹ QCG trong riêng quý IV đã chiếm tới hơn 84% lãi cả năm 2012.

Chia sẻ
      
Bài viết được trích dẫn nguyên văn từ nguồn tham khảo (nếu có). Vui lòng Liên hệ với chúng tôi để báo cáo sai sót.