Có 42 thửa đất tái định cư được đấu giá thành công

24-06-2014 10:04
 Quyết định tiếp tục tổ chức đấu giá dựa trên cơ sở buổi đấu giá thành công diễn ra ngày 21/6 đối với 42 thửa đất tại khu tái định cư Kiến Hưng (phường Kiến Hưng, quận Hà Đông). 

Có 42 thửa đất tái định cư được đấu giá thành công

Kết quả, 42 thửa đất được đấu giá thành công.

Với mức giá cao nhất đạt 44,2 triệu đồng/m2 và mức giá thấp nhất đạt 25,1 triệu đồng/m2. Đáng chú ý, toàn bộ khu đất được đấu giá đã hoàn thành việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng xong hạ tầng kỹ thuật. 

Toàn bộ số tiền thu được từ phiên đấu giá được chuyển vào nguồn thu ngân sách của quận Hà Đông để phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của quận và Thành phố Hà Nội.

 


Người viết : Minh Trang
Chia sẻ
      
Bài viết được trích dẫn nguyên văn từ nguồn tham khảo (nếu có). Vui lòng Liên hệ với chúng tôi để báo cáo sai sót.