Hàng trăm thửa đất ở quận Hà Đông sẽ được đấu giá vào tháng 6

14-05-2014 09:58

Quận Hà Đông (Hà Nội) sẽ mời các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với các khu đất đấu giá trên địa bàn quận vào tháng 6/2014.

Hàng trăm thửa đất ở quận Hà Đông sẽ được đấu giá vào tháng 6

Theo đó, phiên đấu giá ngày 21/6 bao gồm: Khu tái định cư Kiến Hưng có 48 thửa, giá khởi điểm 18 - 20 triệu đồng/m2; Khu đấu giá Mậu Lương có 19 thửa, giá khởi điểm 16 triệu đồng/m2. Phiên đấu giá ngày 28/6 bao gồm: Khu tái định cư Dương Nội có 72 thửa, giá khởi điểm 31,5 triệu đồng/m2; Khu giãn dân Văn Quán có 428 thửa, giá khởi điểm 31 - 35 triệu đồng/m2; Khu đấu giá Văn Chỉ 20 thửa, giá khởi điểm 7,8 - 8 triệu đồng/m2; Khu đấu giá Thờn Bơn giá khởi điểm 7,6 - 8 triệu đồng/m2.

(Theo KTĐT)
Chia sẻ
      
Bài viết được trích dẫn nguyên văn từ nguồn tham khảo (nếu có). Vui lòng Liên hệ với chúng tôi để báo cáo sai sót.