CEMACO Tower

16-07-2013 11:51

Tổng quan

Mô tả dự án
    * Tên dự án: Trung tâm thương mại - dịch vụ văn phòng cho thuê CEMACO Hà Nội
    * Địa chỉ công trình: 265 Cầu Giấy - Hà Nội
    * Tổng diện tích khu đất: 10.121,45 m2
    * Mật độ xây dựng: 50%
    * Trung tâm thương mại: 6 tầng với 22.454 m2
    * Khối chung cư cao cấp: khối 17 tầng và khối 28 tầng
    * Khối văn phòng: 1 Khối văn phòng: 28 tầng. Tầng hầm: 03 tầng

 

Tổng quan của CEMACO Tower | 1

Hạ tầng - Quy hoạch

Hạ tầng, quy hoạch của CEMACO Tower | 1

Vị trí

Vị trí của CEMACO Tower | 1

Chia sẻ
      
Bài viết được trích dẫn nguyên văn từ nguồn tham khảo (nếu có). Vui lòng Liên hệ với chúng tôi để báo cáo sai sót.