Hậu Giang: Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

14-01-2013 18:52

– Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị quyết 10/NQ-CP về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) của tỉnh Hậu Giang.

Theo quy hoạch, đến năm 2020 tổng diện tích đất tự nhiên của tỉnh Hậu Giang là 160.245 ha, trong đó: Đất nông nghiệp có diện tích 134.710 ha, Đất đô thị 37.648 ha, Đất phi nông nghiệp có diện tích 25.535 ha, Đất khu bảo tồn thiên nhiên 2.643 ha, Đất khu du lịch 857ha.

Trong đất phi nông nghiệp, cơ cấu đất được phân bổ như sau: Đất phát triển hạ tầng có diện tích 10.624 ha, Đất khu công nghiệp có diện tích 1.241 ha, Đất ở đô thị có diện tích 1.405 ha…

Trong giai đoạn từ năm 2011 - 2020, chuyển mục đích sử dụng 5.785 ha đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp.

Qua Nghị quyết, Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Hậu Giang xác định mốc giới và công khai diện tích đất trồng lúa, rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt; điều tiết phân bổ nguồn lực, bảo đảm lợi ích giữa các địa phương có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực giữ nhiều đất trồng lúa; tăng đầu tư hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, xây dựng các cơ sở bảo quản, chế biến, tiêu thụ lúa hàng hóa tại địa phương; có biện pháp phù họp để giảm chỉ phí sản xuất tăng thu nhập, để người trồng lúa yên tâm sản xuất.

Chia sẻ
      
Bài viết được trích dẫn nguyên văn từ nguồn tham khảo (nếu có). Vui lòng Liên hệ với chúng tôi để báo cáo sai sót.