Tăng lệ phí chứng thực giao dịch nhà đất

01-01-2013 11:17

Lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch mua bán, tặng cho nhà đất, văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản;

Hợp đồng thế chấp, cầm cố tài sản thấp nhất sẽ là 50.000 đồng (trị giá tài sản trong hợp đồng dưới 50 triệu đồng) và cao nhất 3 triệu đồng (trị giá tài sản trên 10 tỉ đồng). Mức lệ phí hiện nay thấp nhất là 10.000 đồng, cao nhất 2 triệu đồng. Đây là nội dung trong dự thảo thông tư về lệ phí do Bộ Tài chính công bố ngày 14-1.

Cụ thể, hợp đồng có giá trị tài sản 50-100 triệu đồng có lệ phí 100.000 đồng; 100-500 triệu đồng lệ phí 300.000 đồng; 1-2 tỉ đồng lệ phí 1 triệu đồng; 3-4 tỉ đồng lệ phí 1,5 triệu đồng; 5-10 tỉ đồng lệ phí 2,5 triệu đồng… Lệ phí chứng thực hợp đồng thuê nhà đất, thuê tài sản thấp nhất là 40.000 đồng (trị giá tài sản dưới 50 triệu đồng) và cao nhất sẽ là 2 triệu đồng (trị giá tài sản trên 10 tỉ đồng).

Lệ phí chứng thực hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp, hợp đồng bảo lãnh, ủy quyền, chứng thực di chúc… không tính theo giá trị tài sản mà tính cố định từng lần chứng thực. Mức lệ phí dao động từ 20.000 đến 100.000 đồng tùy loại hợp đồng.

Chia sẻ
      
Bài viết được trích dẫn nguyên văn từ nguồn tham khảo (nếu có). Vui lòng Liên hệ với chúng tôi để báo cáo sai sót.