Chung cư 72 Quan Nhân

16-07-2013 13:32

Tổng quan

Toà nhà nằm trên mặt phố Quan Nhân trục đường Láng Hạ kéo dài mới. Toà nhà được xây dựng 11 tầng và 15 ô nhà vườn. Tổng diện tích xây dựng là 1468 m2 với diện tích các căn hộ: 117 m2, 83 m2, 89 m2, 108 m2, 87 m2, 62 m2, 72 m2, 59 m2.

Tổng quan của Chung cư 72 Quan Nhân | ảnh 1

Hạ tầng - Quy hoạch

Hạ tầng, quy hoạch của Chung cư 72 Quan Nhân | ảnh 1

Thiết kế - Mẫu nhà

Thiết kế, mẫu nhà của Chung cư 72 Quan Nhân | ảnh 1Thiết kế, mẫu nhà của Chung cư 72 Quan Nhân | ảnh 2

Thiết kế, mẫu nhà của Chung cư 72 Quan Nhân | ảnh 3Thiết kế, mẫu nhà của Chung cư 72 Quan Nhân | ảnh 4

Thiết kế, mẫu nhà của Chung cư 72 Quan Nhân | ảnh 5Thiết kế, mẫu nhà của Chung cư 72 Quan Nhân | ảnh 6
Thiết kế, mẫu nhà của Chung cư 72 Quan Nhân | ảnh 7

Chia sẻ
      
Bài viết được trích dẫn nguyên văn từ nguồn tham khảo (nếu có). Vui lòng Liên hệ với chúng tôi để báo cáo sai sót.