Trung tâm Tài chính Sông Đà

16-07-2013 11:51

Tổng quan

Tổng quan của Trung tâm Tài chính Sông Đà | ảnh 1

Ngày 27/3/2008 Hội đồng quản trị Tổng Công ty Sông Đà ban hành Quyết định số: 58 TCT/HĐQT  về việc giao cho Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Đô thị Sông Đà triển khai dự án đầu tư xây dựng tổ hợp Trung tâm Tài chính Sông Đà tại tòa nhà G10 – Thanh Xuân – Hà Nội.
Vị trí: G10, Thanh Xuân, HN, Hiện tại Công ty đã lập xong Quy hoạch 1/500 và phương án kiến trúc công trình đang tiến hành trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Hạ tầng - Quy hoạch

Dự kiến quy mô đầu tư như sau:
        - Diện tích đất: 5.520m2.
        - Diện tích xây dựng: 2.484m2.
        - Diện tích cây xanh, sân vườn, đường đi: 3.036m2.
        - Hệ số sử dụng đất: 12 - 14 lần.
        - Mật độ xây dựng: 45 - 45 lần.
        - Tầng cao: 45 tầng.
        - Tổng diện tích sàn xây dựng: 77.280m2.
        - Tổng mức đầu tư khoảng: 772.800.000.000 đồng.
        - Thời gian thực hiện: 2009 – 2012

Vị trí

Chia sẻ
      
Bài viết được trích dẫn nguyên văn từ nguồn tham khảo (nếu có). Vui lòng Liên hệ với chúng tôi để báo cáo sai sót.