Vimeco Building

16-07-2013 11:51

Tổng quan

Tổ hợp trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê Vimeco Tower cao 47 tầng với 4 tầng hầm, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 83.625 m2. Tầng 1-2 sử dụng làm trung tâm dịch vụ thương mại, từ tầng 3-45 là khu văn phòng.

Tổng quan của Vimeco Building | ảnh 1

Dự án được thực hiện dưới hình thức liên doanh giữa Công ty cổ phần VIMECO và Công ty điện tử Hà nội – HANEL. Tỷ lệ phân chia diện tích sử dụng của Dự án sau khi hoàn thành theo tỷ lệ góp vốn của mỗi bên là Vimeco 64%/Hanel 36%.
Dự án đã được Bộ Xây dựng và UBND Thành phố Hà Nội chấp thuận phê duyệt về chiều cao xây dựng cũng như quy hoạch tổng thể 1:500.

Hạ tầng - Quy hoạch

Quy mô
  • Diện tích xây dựng : 4.184 m2.
  • Vốn đầu tư : Tổng vốn đầu tư dự kiến 1.700 tỷ đồng.
  • Công trình có chiều cao 47 tầng với 04 tầng hầm
  • Tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 83.625 m2
  • Tầng 1-2 sử dụng làm trung tâm dịch vụ thương mại, từ tầng 3-45 là khu văn phòng.
Phối cảnh công trình

Hạ tầng, quy hoạch của Vimeco Building | ảnh 1

Hạ tầng, quy hoạch của Vimeco Building | ảnh 2

Hạ tầng, quy hoạch của Vimeco Building | ảnh 3

Hạ tầng, quy hoạch của Vimeco Building | ảnh 4

Vị trí

Lô E9 đường Phạm Hùng – Trung Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội.
Chia sẻ
      
Bài viết được trích dẫn nguyên văn từ nguồn tham khảo (nếu có). Vui lòng Liên hệ với chúng tôi để báo cáo sai sót.