25-02-2021 16:11
Lệ phí trước bạ (Registration fee) là khoản thu mang tính chất lệ phí của Nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân khi đăng kí quyền sở hữu, hoặc quyền sử dụng một số loại tài sản.
20-01-2021 17:59
Từ 01.01.2021, Luật Xây dựng sửa đổi 2020 với những điều chỉnh liên quan đến quy định cấp giấy phép xây dựng chính thức có hiệu lực.
07-01-2021 16:48
Khoản Thuế thu nhập từ chuyển nhượng đất nông nghiệp được tính như thế nào? Khi chuyển nhượng đất nông nghiệp có phải đóng thuế thu nhập cá nhân hay không?
20-03-2014 10:14
Theo thông báo của Cục Thuế Hà Nội, người nộp thuế chậm nộp hồ sơ kê khai tổng hợp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp sẽ bị xử phạt tùy theo mức độ vi phạm.
21-02-2014 16:46
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10
21-02-2014 13:19
Nhaban.vn xin hướng dẫn Quý khách về trình tự thủ tục, thời hạn giải quyết việc chuyển nhượng (thừa kế, tặng cho) quyền sử dụng đất như sau: