Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng Licogi

10/07/2013 12:02:00 Lượt xem:

Giới thiệu

Tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng LICOGI là một Tổng công ty nhà nước hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con  theo quyết định số 1635/QĐ-BXD ngày 30/11/2006 của Bộ xây dựng.
Chia sẻ
      
Bài viết được trích dẫn nguyên văn từ nguồn tham khảo (nếu có). Vui lòng Liên hệ với chúng tôi để báo cáo sai sót.