02/10/2013
Ông Phan Đăng Long - Phó Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết: