Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Phúc Liên

02/07/2013 10:53:50 Lượt xem:
1. Quá trình hình thành và phát triển:

Thành lập từ năm 1995, hiện nay Phúc Liên là một trong các nhà cung cấp hàng đầu về dịch vụ vệ sinh, bảo trì. Với các dịch vụ như: Bảo trì thường xuyên hàng ngày; Vệ sinh định kỳ hoặc đột xuất; Các dịch vụ kỹ thuật hỗ trợ,...

2. Lĩnh vực hoạt động:

Sửa chữa - Vận chuyển
Chia sẻ
      
Bài viết được trích dẫn nguyên văn từ nguồn tham khảo (nếu có). Vui lòng Liên hệ với chúng tôi để báo cáo sai sót.