Tập đoàn Sun Group

10/07/2013 12:03:00 Lượt xem:

Giới thiệu

Quá trình hình thành và phát triển:

Tập đoàn Mặt trời hoạt động trong lĩnh vực Đầu tư Xây dựng, Bất động sản, Thương mại, Du lịch và dịch vụ ... Hiện nay tập đoàn đang triển khai nhiều dự án xây dựng với quy mô lớn tại Hà Nội và Đà Nẵng như: đầu tư xây dựng Building, Hotel, xây dựng các khu du lịch sinh thái …

Lĩnh vực hoạt động:


Đầu tư Xây dựng, Bất động sản, Thương mại, Du lịch và dịch vụ ...

Các dự án đã xây dựng, môi giới:

Chia sẻ
      
Bài viết được trích dẫn nguyên văn từ nguồn tham khảo (nếu có). Vui lòng Liên hệ với chúng tôi để báo cáo sai sót.