Tập Đoàn Trí Tuệ Việt

10/07/2013 12:03:00 Lượt xem:

Giới thiệu

Trí Tuệ Việt là tập đoàn đa ngành, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực đầu tư trọng điểm có giá trị kinh tế lớn, phát triển các dịch vụ thương mại và sản phẩm công nghệ.

Các lĩnh vực kinh doanh của Tập đoàn:
- Bất động sản
- Kinh tế biển
- Công nghệ
- Xây dựng cơ bản
- Khoáng sản
- Dược – mỹ phẩm
- Thể thao

Chia sẻ
      
Bài viết được trích dẫn nguyên văn từ nguồn tham khảo (nếu có). Vui lòng Liên hệ với chúng tôi để báo cáo sai sót.